service

Nyckelfärdiga laboratorier – moderna, säkra arbetsplatser

Vare sig du är i behov av ett nytt laboratorium, ett renrum, ett klimatrum eller en skyddsventilerad modern arbetsplats så gör du rätt i att kontakta oss på KEBO Inredning / LabRum utrustning.
Med över 40 års erfarenhet av laboratoriebyggande känner vi oss stolta att kunna leverera ditt nyckelfärdiga laboratorium, från programskede till inflyttning.
Då levererar vi inte bara själva bygget utan allt som ingår, med inredning, teknisk utrustning samt full service.

Vi levererar det laboratorium som möjliggör för dig att utöva din profession oavsett om det sker i skolan, på sjukhuset, hos polisen eller inom forskningen.

Som din samarbetspartner säkrar vi rätt utförande enligt dina kvalitets -och kostnadskrav.

Välkommen som kund.
Vårt team är till för dig!