COVID - 19

Med anledning av den rådande Corona-situationen och det akuta behovet av klass II säkerhetsbänkar, CO2-inkubatorer, labkyl-/frysskåp, autoklaver mm, kan vi på LabRum AB informera att vi har enheter för omgående leverans.

Du läser mer här

Vi projekterar, bygger och utrustar innovativa IVF-lab

som skapar möjlighet till behandling av ofrivillig barnlöshet.

Våra produkter används inom skola, utbildning, forskning och utveckling.

Det ger möjlighet till innovationer för framtiden. 

Våra lösningar och produkter skapar effektiva och säkra sjukhuslaboratorier

vilket möjliggör bättre diagnoser och därmed bättre behandling och vård.

Våra produkter används i kriminaltekniska laboratorier

och skapar möjligheter till effektivare brottsbekämpning och hjälper rättvisan.

VI SKAPAR DINA MÖJLIGHETER

LabRum är ledande innovatör och leverantör av laboratorier, klimatrum,

renrum, IVF-kliniker, säkerhetslab och skyddsventilerade arbetsplatser

till skolor, universitet, sjukhus, forskning, industri och myndigheter.