images/LabRum_VHC_140313-38.jpg

Dragskåp, dragbänk, säkerhetsbänk, punktutsug eller annan skyddsventilation? Följ tipsen med vad du ska tänka på för att välja rätt!

7 tips att tänka på när du väljer skyddsventilation!

Hanna Sandvall, 2019-05-08

Det finns ett stort antal lösningar för att skydda dig och dina prov i labbet. Några är dragskåp, dragbänk, LAF-bänk och punktutsug, men utbudet är mycket bredare än så. Så vad ska man då tänka på när man väljer rätt lösning?

Produktchefen Mats Andersson, med över 30 år i branschen, tipsar om de viktigaste aspekterna att tänka på:

1) Är det produkten eller människan som ska skyddas? Eller båda?

Den viktigaste aspekten är vad det är vi ska skydda. Det kan gälla att skydda människan mot hälsovådliga ämnen, men även att skydda ett preparat eller en produkt mot icke önskvärd kontaminering.

2) Ska ni använda tunga gaser, flyktiga gaser eller hälsovådliga partiklar?

Behövs ventilation som fångar upp tunga gaser t.ex.? 

3) Finns det några begränsningar i byggnadens ventilationssystem?

Finns det begränsningar kan valet av skyddsvent behöva anpassas. Ibland finns det inte möjlighet till påkoppling till byggnadens ventilationssystem alls, och då kan man välja filterdragskåp.

4) Vad är det för typ av arbete som ska utföras: kallt eller varmt?

Har vi värme så påverkar det luftrörelserna och hur föroreningarna sprids. Det är då viktigt att man väljer rätt produkt med hänsyn till detta i valet.

5) Vilka är riskerna med det som ska hanteras?

6) Vilken är föroreningskällans storlek och utbredning?

7) Hur ska den ventilerade arbetsplatsen placeras i rummet med avseende på dörrar, passager, apparatur med mera?

Här behöver vi tänka på vad som påverkar luftrörelser i rummet.

Övriga frågor att tänka på: Hur ska arbetet ske? Hur förvaras preparaten som används i arbetet? Hur hanterar man restavfall från arbetet? Ska den ventilerade arbetsplatsen helt eller delvis integreras med annan inredning och utrustning i rummet? Finns det krav på EX-klassning av arbetsplatsen? Hur stort utrymme behöver man på arbetsytan? Får den byggnadstekniskt plats? Vilka ergonomiska aspekter är viktiga? Behövs någon ventilationsstyrning? Behövs larmsystem för ventilationen?

Så vad är då skyddsventilation? Skyddsventilation är ventilation vars huvudsakliga uppgift är att ta hand om och föra bort luftburna föroreningar som alstras i en process eller hantering. Man försöker samla upp föroreningarna vid källan så att så lite som möjligt ska spridas till det område man vill skydda.

Olika typer av skyddsventilation till lab:

  • Dragskåp
  • Skoldragskåp
  • Draghuvar
  • Ventilerade diskbänkar
  • Draglåda
  • Dragbänkar
  • Ventilerade kemikalieskåp
  • Ventilerade skåp för syra-, bas och giftförvaring
  • Säkerhetsbänkar klass II / LAF-bänkar
  • Punktutsug

# skyddsventilation, laboratorieinredning, labinredning, dragskåp, skoldragskåp, draghuv, dragbänk, draglåda, ventilerade kemikalieskåp, säkerhetsbänkar, LAF-bänkar,