IVF-inkubatorer

<\/h2>","image":"https:\/\/labrum.se\/images\/labutrustning\/CO2_inkubatorer\/mco-5ac_facing_left_door_open.jpg","imageAlt":"PHCbi MCO-5AC (f.d. Panasonic)","category":"Panasonic CO2-inkubatorer","categoryId":"236","link":"\/en\/produkter\/ivf\/ivf-inkubatorer\/236-panasonic-co2-inkubatorer\/256-panasonic-mco-150-5ac-2"},{"id":"254","title":"ESCO MIRI IVF-inkubator","introText":"

En ny IVF-inkubator helt tillverkad och designad f\u00f6r IVF lab<\/h2>\r\n

Sex stycken separata odlingskammare minskar st\u00f6rningar av odlingsklimatet vid luck\u00f6ppning och minimerar kontaminationsrisker. Varje patient har sin individuella odlingskammare i inkubatorn vilket f\u00f6renklar handhavandet.

Till skillnad fr\u00e5n inkubatorer m\u00e4ter och kontrollerar MIRI-inkubatorn CO2- och O2-halten och kan d\u00e4rmed anslutas till befintliga CO2- och N2-tuber eller anslutningar, dvs att det inte kr\u00e4vs nya gasledningsinstallationer eller specialtuber med dyr f\u00e4rdigblandad gasmix, som dessutom har visat sig ha d\u00e5lig noggrannhet i sin gasblandning.<\/p>\r\n

IVF-inkubatorn ESCO MIRI har aktivt kontaminationsskydd. Inkubatorn har en inbyggd gasmix-kammare d\u00e4r en exakt f\u00f6rvald atmosf\u00e4r skapas och leds vidare via UV-ljussterilisering, HEPA-partikelfilter och VOC-filterrering (Volantile Organic Compounds) till de temperaturkontrollerade odlingskamrarna. Den st\u00e4ndigt p\u00e5g\u00e5ende cirkulationen s\u00e4kerst\u00e4ller r\u00e4tt gasblandning samt en kontinuerlig rening, sterilisering och d\u00e4rmed optimal odlingsmilj\u00f6.<\/p>\r\n

Dataloggning f\u00f6r registrering och efterkontroll. Inkubatorn MIRI levereras med anv\u00e4ndarv\u00e4nligt dataprogram d\u00e4r samtliga v\u00e4rden registreras f\u00f6r efterkontroll.<\/p>\r\n

ESCO MIRI IVF-inkubator \u00e4r kontrollerad och certifierad enligt EU MDD Class IIa MEDICAL DEVICE DIRECTIVE

Vi bygger IVF lab. <\/p>\r\n